ده کلمه ای که بیشترین معنا را در زبان انگلیسی دارند

ده کلمه ای که بیشترین معنا را در زبان انگلیسی دارند

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها

در این گزارش ما شما را با ده کلمه‌ از زبان انگلیسی که بیشترین تعداد معنا را دارند، آشنا می شوید.

این کلمات به خاطر انعطاف پذیری بی نظیرشان شناخته شده اند. این کلمات برگرفته از آخرین ویرایش از کتاب آکسفورد اند.

۱۰. ضربه «strike»

ورزشی ترین کلمه ی دیکشنری. بیسبال یک نوع ضربه دارد. بولینگ یک نوع ضربه دارد. این کلمه ۲۵۰ معنی مختلف را در بر می گیرد.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۹. پاییز «fall»

هر پاییز بچه ها همراه با ریزش برگ ها به مدرسه میروند تا درباره ی سقوط امپراطوری روم بیاموزند و از ریزش نمراتشان جلوگیری کنند. «۲۶۴ معنی»

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۸.گذاشتن «put»

این کلمه در زبان انگلیسی به ۲۶۸ فعل مختلف اشاره می کند.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۷. چرخاندن «turn»

۲۸۸ معنای مختلف داشته که به عنوان مثال می توان به پیچاندن، ایجاد یک تغییر مهم و خوابیدن بی وقفه اشاره کرد.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۶. گرفتن « get»

تنها یک شماره از تعداد معناهای کلمه ی قبل بالاتر است و ۲۸۹ معنی مختلف دارد.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۵. ایستادن «stand»

می توانید برای خود نامی دست و پا کنید بدون اینکه حتی مجبور باشید بلند شوید. البته برای بازی تنیس باید سرپا بایستید. این عبارت تنها سه معنا از ۳۳۴ معنای مختلف این کلمه را به رخ کشیده است.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۴.بردن «take»

می توانید یک ترم را مرخصی بگیرید. یا یک درس دو واحدی بردارید. برای رفتن به دستشویی وقت استراحت بگیرید. یا یک کلوچه بردارید. «۳۴۳ معنا»

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۳. رفتن «go»

کلمه ی سوم این لیست دارای ۳۶۸ معنی مختلف است. کلمه ای که اگر مابین همین لیست ده کلمه ای خوب بنگرید، چند هم معنی برای آن بتوانید پیدا کنید.

ده کلمه ای که بیشترین تعداد معنا را در زبان انگلیسی دارند

۲ و ۱.
دویدن «run» و قرار دادن «set»

به ترتیب با ۳۹۶ و ۴۳۰ معنی مختلف پرکاربردترین کلمات در زبان انگلیسی محسوب می شوند.

منبع