نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود

نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها

هشتاد و پنجمین نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی نهم اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود.

 هشتاد و پنجمین نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

در این نشست استاد عبدالله انوار عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «شناسایی فرهنگ اسلامی» سخن خواهد گفت.

این نشست از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ در فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانه ملّی، بلوار حسن حبیبی برگزار می شود. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.