همکاری های مشترک دانشگاه های ترکیه و علامه گسترش می باید

همکاری های مشترک دانشگاه های ترکیه و علامه گسترش می باید

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها

در بازدید سفیر ترکیه از دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی درباره همکاری های مشترک علمی به خصوص در حوزه زبان شناسی تفاهم شد.

نعمت الله ایرانزاده سرپرست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی به تقویت روابط همه‌ جانبه بین دو کشور تأکید کرد.
ایرانزاده همچنین با بیان اینکه دانشگاه‌ها در تعمیق روابط دوستانه دو کشور نقش اساسی دارند، گفت: دانشگاه علامه طباطبایی حاضر است در راستای توافق ‌نامه‌های دوجانبه با دانشگاه‌های ترکیه روابط علمی و فرهنگی و دانشگاهی را تقویت کند. 
در ادامه دریا اورس سفیر ترکیه گفت: دوستی و برادری ایران و ترکیه بیش از این نیاز به تعمیق روابط دوجانبه دارد.
همچنین در بازدید اورس از دفتر گروه زبان و ادبیات ترکی، اعضای هیات علمی این گروه به برخی از کمبودها به‌ ویژه منابع آموزشی و علمی اشاره کردند که سفیر ترکیه قول تهیه این منابع را داد. 
سفیر ترکیه در ایران در بازدید از دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با سرپرست دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی نعمت الله ایران زاده، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی محمد حسن حسن زاده و مدیر گروه زبان و ادبیات ترکی مهدی رضایی نشست مشترکی برگزار کردند.
همچنین دانشجویان رشته زبان و ادبیات ترکی آثار مشترکی از زبان فارسی و ترکی گردآوری کرده بودند که از این کتاب‌ها رونمایی و نسخه‌ای به سفیر اهدا شد.