آموزش انگلیسی به زبان اشاره در دستور کار /تبدیل کتاب فارسی اول ابتدایی به این زبان

آموزش انگلیسی به زبان اشاره در دستور کار /تبدیل کتاب فارسی اول ابتدایی به این زبان

جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸
۰ دیدگاه ها

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در نشست با اعضاء شبکه ملی ناشنوایان گفت: ۹۰۰ هزار نفر ساعت زبان اشاره در کشور از سال ۹۷ تاکنون آموزش دیده‌اند که گروه هدف ما معلمان مدارس استثنایی، والدین و معلمان مدارس عادی هستند.

دکتر محسن غفوریان با بیان اینکه  ناشنوایی معلولیت ارتباطی است، اظهار کرد: ناشنوایی قبل از اینکه حس شنوایی را محدود یا کمتر کند، یک معلولیت یا محدودیت ارتباطی است.

وی تصریح کرد: تمام برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی به دنبال برقرار کردن این ارتباط است که در این زمینه خوشبختانه تجربیات داخلی و خارجی وجود دارد.

 غفوریان ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش  استثنایی ضمن استفاده از لب خوانی در شیوه ارتباط و آموزش برای ناشنوایان از زبان اشاره بهره کامل می بریم.

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سال ۹۷ ، آموزش زبان اشاره را در دستور کار خود قرار داده و امروز زبان اشاره به عنوان ابزار آموزشی، برای فهم بهتر و ارتباط بیشتر، آموزش کیفیتر در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: ۹۰۰ هزار نفر ساعت زبان اشاره در کشور از سال ۹۷ تاکنون آموزش دیده‌اند و گروه هدف ما معلمان مدارس استثنایی والدین و معلمان مدارس عادی می باشند و حتی آموزش زبان اشاره به کادر نیروی انتظامی را هم در دستور کار خود قرار دادیم و قرار است آموزش زبان اشاره و خط بریل را به سر فصلهای دروس تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان اضافه کنیم که به زودی تصویب خواهد رسید.

 غفوریان افزود: امسال در روز جهانی معلولان با حضور دکتر حسینی برای اولین بار کتاب فارسی پایه اول ابتدایی به زبان اشاره تبدیل شده است و بحث آموزش  زبان اشاره انگلیسی نیز در دستور کار قرار دارد. 

معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین یادآور شد: ما با نظر ریاست سازمان  با نهضت سواد آموزی و مرکز آموزش از راه دور  نیز برای افراد ناشنوا که بازمانده از تحصیل هستند، وارد مذاکره شدیم که با امیدواریم به زودی این سامانه آموزشی  نیز راه اندازی شود .

وی با بیان اینکه در بحث استفاده از ظرفیتهای تشکلهای غیر دولتی در حوزه ناشنوایان ارتباط خوبی با تشکلها داریم افزود: بهره گیری از نظرات گروه هدف در تصمیم سازیها در دستور کار سازمان قرار دارد. 

غفوریان افزود: البته یک سری محدویتهایی هم در این بخش وجود دارد و آن اختلاف نظرهای است که بین تشکلهای غیر دولتی ناشنوایان وجود دارد که این باید حل شود و باید به سمت همدلی پیش برویم. 

معاون برنامهریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه گفت: دانش آموزان ناشنوا به لحاظ پایین بودن گنجینه لغاتشان در زبان نوشتاری دچار مشکل میشوند و ما برنامههایی در سال ۹۸ و ۹۹ برای این موضوع داریم و امیدواریم با مداخله بهنگام در پیش دبستانی با همکاری والدین گرامی بتوانیم این مورد را بهبود ببخشیم..

وی در خصوص رشتههای تحصیلی نیز بیان کرد: ما با توسعه رشتههای فنی و حرفه ای و کار و دانش سعی در افزایش حضور دانش آموزان ناشنوا در مدارس فنی و حرفهای و کارودانش بوده و هیچ رشتهای را حذف نکردهایم و حتی در تلاش ایجاد رشتههای جدید با رویکرد بومنگر برای دختران و پسران ناشنوا هستیم. 

معاون برنامهریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشوربا تاکید بر این مطلب که ما بر اساس سند تحول بنیادین، برای ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، در توسعه رشتههای آموزشی سعی و تلاش کردهایم افزود: در مورد شرایط استخدام هم باید گفت که شرایط استخدامی توسط قانونگذار بررسی میشود ولی ماهم توصیهها و پیگیریهای لازم را انجام داده و خواهیم داد.

غفوریان ادادمه داد: ما همچنین در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان ۹۸ بسته آموزشی را  تولید کردهایم و در اختیار والدین کودکانی که تشخیص ناشنوایی دارند قرار داده‌ایم که این بسته در زمینههای مختلف آموزشی، توانبخشی و..... و آن چیزی که خانواده باید در ارتباط با این دانش آموزان بدانند را ارائه دادهایم.

وی موضوع بعدی را تربیت مدرسین آموزش زبان اشاره کرد و افزود: ما تمایل به همکاری با شبکه ملی ناشنوایان را داریم.

معاون برنامهریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه ذات تشکلهای غیر دولتی احقاق حقوق معلولین است، تاکید کرد: ما سعی میکنیم که این هدف را با همکاری متقابل محقق سازیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، وی ضمن اعلام این مطلب که آموزشی که در سازمان آموزش و پرورش استثنایی داده می شود یک آموزش رسمی است بیان کرد: آموزشی که در فضای بیرون از سازمان آموزش و پرورش استثنایی داده می شود غیر رسمی بوده و اگر در آموزش اختلاف نظرهایی وجود دارد به این علت است.

غفوریان در پایان گفت: ما در زمینه همکاریهای مشترک آموزشی و توسعه ارتباطات دانش آموزان به ویژه زبان اشاره و همچنین زبان نوشتاری دانش آموزان ناشنوا اعلام آمادگی میکنیم.