مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان نظام پزشکی منتشر شد

مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان نظام پزشکی منتشر شد

دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها

نخستین مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.

حسن رودگری مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: این مجله در راستای شرح وظایف سازمان برای ارائه دستاوردهای علمی، صنفی و همچنین محتویات پژوهشی مرتبط با سلامت جامعه و مسائل مشاغل تحت پوشش سازمان، برنامه ریزی شده و اولویت‌ های آن مشخص است.
وی تصریح کرد: در این مجله مطالب علمی کاربردی که برای جامعه شاغل پزشکی استفاده عملی و بالینی دارد، عناوین پژوهشی در رابطه با تمام مسائل و مشکلات مشاغل مرتبط با سلامت جامعه، تحقیقات مرتبط با صلاحیت‌ های علمی و حرفه ‌ای رشته‌ های مختلف علوم پزشکی و پژوهش‌ های مرتبط با بهبود وضعیت آموزش پزشکی، استانداردسازی ظرفیت ‌های آموزشی، افزایش فرصت ‌های شغلی و ارتقای کیفیت زندگی شاغلان حرف پزشکی گنجانده شده است.
رودگری ادامه داد: تحقیقات مرتبط با اخلاق پزشکی، قوانین و نظامات مرتبط با اشتغال به امور پزشکی، اقتصاد جامعه پزشکی و هرگونه پژوهش مرتبط با سلامت عمومی جامعه و چگونگی ارتقای آن، تمام پژوهش‌ ها برای کمک به بهینه‌ سازی سطح دانش و مهارت‌ های شاغلان حرف پزشکی و بهبود کیفیت ارتباط بین ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات پزشکی نیز در این مجله علمی منتشر شده است.
وی اظهار امیدواری کرد طی زمانی کوتاه، این مجله بتواند به اهداف خود دست یافته و در بین انتشارات مرتبط با جامعه پزشکی به لحاظ علمی، اجرایی و صنفی جایگاه شایسته‌ ای یابد.
مدیر مسئول این نشریه دکتر علیرضا زالی، سردبیر آن دکتر شاهین آخوند زاده و اعضای هیات تحریریه آن ۲۰ نفر از پزشکان در رشته های مختلف پزشکی هستند که به آدرس اینترنتی www.JIMC.IR ​در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.