اولین سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی رونمایی شد

سامانه «ترگمان»، اولین سامانه ترجمه ماشینی انگلیسی-فارسی، دوطرفه ایرانی است که در سال  ۱۳۹۰ با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  توسط پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر آغاز به فعالیت کرد.

این سامانه قابلیت ترجمه، متن و تارنمای اینترنتی را دارا بوده و مطابق ارزیابی های علمی دقت آن از دیگر سامانه های ترجمه ماشینی بیشتر است. سامانه ترجمه ماشینی آماری ایرانی به صورت کاملا بومی توسعه یافته و کد منبع آن با مجوز LGPL در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

آيا جغرافيا بر روی آواهای زبانی تاثيرگذار است؟

چلِب اِوِرِت، زبانشناس از دانشگاه ميامی، نويسنده اين تحقيق می‌گويد: «نظريه من اين بود که وجود آواهايی بخصوص در زبان‌های رايج در ارتفاع‌های بلند معمول‌تر است.»

وی می‌افزايد: «به هيچ وجه معتقد نبودم که مدرک اثبات چنين نظريه‌ای را کشف خواهم کرد، اما وقتی به داده‌های اطلاعاتی نگاه کردم، نحوه پخش اين آواها بسيار توجهم را جلب کرد.»

کشف ریشه مشترک زبان‌های اروپایی و آسیایی

این نظریه که توسط دانشمندان بریتانیایی مطرح شده، ریشه واژه‌های موجود در زبان‌های مختلفی از اردو تا انگلیسی، ژاپنی و ایتلمن، زبانی در شمال شرقی روسیه، را مشترک دانسته است.

دانشمندان می‌گویند زبان باستانی‌ای که ریشه اصلی زبان‌های اوراسیایی شناخته شده قدمتی ۱۵۰۰۰ ساله دارد و در واقع نیای بزرگ «هفت زبان اصلی» سرشاخه زبان‌های اوراسیایی است.

زبان‌های هفت‌گانه یاد شده در مرحله بعدی از حیات خود در طول قرن‌ها، تقسیم شده و زبان‌های جدیدی را در گستره‌ای وسیع از پرتغال تا سیبری شکل داده اند.