درباره ما

وب سایت زبان نیوز با هدف تهیه و جمع آوری اخبار حوزه های گوناکون زبان های خارجی و همچنین زبان فارسی در اسفند ماه ۱۳۹۶ راه انداری گردید. اخبار زبان نیوز درارتباط با حوزه های زیر می باشد:

  • آموزش زبان
  • آموزش (به طور کلی)
  • زبان شناسی
  • مطالعات ترجمه
  • فناوری و تکنولوژی
  • کتاب و ترجمه

مشاهده کلیه بخش های خبری زبان نیوز